isms

isms บริการส่ง sms

isms ผู้ให้บริการส่ง sms ราคา 0.17 ไม่มีขั้นต่ำ

isms ส่งข้อความ

isms tracking
isms สมัครใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบส่งข้อความ iSMS

ผู้ใช้งานสามารถทำการสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบ ดังนี้

1. สมัครสมาชิกด้วยตนเอง หรือแจ้งแอดมินใน Line OA เพื่อทำการสมัครให้

โดยใช้ข้อมูลเบื่องต้นดังนี้
   1.1 ชื่อ-นามสกุล
   1.2. อีเมล
   1.3 เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ใช้บัญชีนอมได้)
   1.4 เบอร์โทรศัพท์

2. กรอกข้อมูลครบแล้ว ทำเครื่องหมายถูก ตรงยอมรับเงื่อนไข

3. กดปุม "ถัดไป" เพื่อยืนยันการสมัคร

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-1

4. เลือกกรอกช่องทางการรับรหัส OTP ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทาง อีเมล

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-2

5. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน ภายใน 3 นาที

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-3

6. เมื่อกรอกรหัส OTP ถูกต้องแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนคุณว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” ระบบจะนำคุณไปสู่หน้าแดชบอร์ด

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-4

1. ผู้ใช้งาน “เข้าสู่ระบบ” ผ่าน Link : https://portal.isms.asia/Login

2. ระบบแสดงหน้าจอเพื่อกรอกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

    2.1. กรอก Email ที่ท่านทำการลงทะเบียน
    2.2. กรอกรหัสผ่าน

3. หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดคลิก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งาน

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-5

1. กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน”

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-6

2. ระบบแสดงหน้าจอเพื่อกรอกข้อมูล อีเมล สำหรับส่งข้อมูลไปเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่

    2.1. กรอก อีเมล ที่ลงทะเบียนไว้
    2.2. คลิกปุ่ม “รีเซ็ตรหัสผ่าน”

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-7

3. ตรวจสอบว่าได้รับ อีเมล : สำหรับ รีเซ็ทรหัสผ่าน

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-8

4. คลิกที่ URL เพื่อทำการสร้างรหัสผ่านใหม่ “รีเซ็ทรหัสผ่าน”

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-9

5. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-10

ผู้ใช้งานสามารถทำการซื้อ Package เพื่อใช้งาน การส่งข้อความ ได้ที่หน้าการสั่งซื้อ

1.ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบไปยังเมนู “การสั่งซื้อ”

2.ผู้ใช้งานเลือก แพ็คเกจ ที่ต้องการ กดปุ่ม “สั่งซื้อ” ระบบแสดงขั้นตอนการชำระเงิน

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-11

3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดการชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการสั่งซื้อที่ด้านขวามือ

กรอกรายละเอียดข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วน กรณีผู้ใช้งานเป็นนิติบุคคลสามารถเลือกประเภทผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลได้

   3.1. ประเภทบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
   3.2. ชื่อจริง
   3.3. นามสกุล
   3.4. เบอร์โทรศัพท์
   3.5. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้)
   3.6. อีเมล
   3.7. ประเทศ
   3.8. ที่อยู่
   3.9. ตำบล/แขวง
   3.10. อำเภอ/เขต
   3.11. จังหวัด
   3.12. รหัสไปรษณีย์

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-12

4.กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่การชำระเงิน

5.ระบบแสดงหน้าจอช่องทางการชำระเงิน ผู้ใช้งานทำการเลือกช่องทางการชำระเงิน

     5.1 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ การชำระเงินแบบโอนผ่านบัญชีธนาคารจะต้องแนบสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง

6.กดปุ่ม “ยืนยัน”

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-13

7. หากเลือกการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ระบบจะแจ้งเตือน เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ กดปุ่ม “ตกลง” (เมื่อทำการยืนยันไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-14

8. กรณีที่ผู้ใช้งานทำการชำระเงินทันที สามารถทำการแจ้งโอนผ่านระบบ โดยการแนบสลิปโอนหรือหลักฐานการโอนหรือเอกสารหัก ณ ที่จ่ายได้

** กรณีที่ไม่แนบสลิปมาภายใน 24 ชั่มโมงหลังการสั่งซื้อ ระบบจะยกเลิกใบสั่งซื้อนั้น **

     8.1. เลือกแนบสลิปการโอนหรือหลักฐานการโอนอื่นๆ คลิกปุ่ม “อัพเดทรูปภาพ” เพื่อทำการแนบภาพ

(รองรับไฟล์ .jpg, .jpeg, .gif, .png หากแนบไฟล์ .pdf กรณีแนบเอกสารยืนยันการหัก ณ ที่จ่าย ขนาดไม่เกิน 8MB)

     8.2. คลิกปุ่ม “ยืนยันการอัพโหลดสลิป” ระบบจะแจ้งทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุมัติ

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-15

9. คลิกที่เมนู “ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด” เพื่อติดตามสถานะการชำระเงิน

     9.1 คลิกที่ไอคอนรูปดวงตา เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลการชำระเพิ่มเติม

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-16

10.ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการชำระเพิ่มเติม

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-17

ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยน แพ็คเกจ เพื่อใช้งาน แพ็คเกจใหม่

1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู “การสั่งซื้อ”

2. กดปุ่ม “เปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ”

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-18

3.ผู้ใช้งานเลือก แพ็คเกจ ที่ต้องการ กดปุ่ม “สั่งซื้อ” ระบบแสดงขั้นตอนการชำระเงิน

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-19

4.ระบบแสดงข้อมูล แพ็คเกจ ที่เลือก ทางด้านขวามือ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน
(ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยการดึงข้อมูลจากที่เคยซื้อครั้งก่อนหน้านี้)

5.กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่การชำระเงิน

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-20

6.ระบบแสดงหน้าจอช่องทางการชำระเงิน ผู้ใช้งานทำการเลือกช่องทางการชำระเงิน

     6.1 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ การชำระเงินแบบโอนผ่านบัญชีธนาคารจะต้องแนบสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง

7.กดปุ่ม “ยืนยัน”

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-21

8.หากเลือกการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ระบบจะแจ้งเตือน เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ กดปุ่ม “ตกลง” (เมื่อทำการยืนยันไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-22

9.กรณีที่ผู้ใช้งานทำการชำระเงินทันที สามารถทำการแจ้งโอนผ่านระบบ โดยการแนบสลิปโอนหรือหลักฐานการโอนหรือเอกสารหัก ณ ที่จ่ายได้

** กรณีที่ไม่แนบสลิปมาภายใน 24 ชั่มโมงหลังการสั่งซื้อ ระบบจะยกเลิกใบสั่งซื้อนั้น **

    9.1 เลือกแนบสลิปการโอนหรือหลักฐานการโอนอื่นๆ คลิกปุ่ม “อัพเดทรูปภาพ” เพื่อทำการแนบภาพ

(รองรับไฟล์ .jpg, .jpeg, .gif, .png หากแนบไฟล์ .pdf กรณีแนบเอกสารยืนยันการหัก ณ ที่จ่าย ขนาดไม่เกิน 8MB)

    9.2. คลิกปุ่ม “ยืนยันการอัพโหลดสลิป” ระบบบจะแจ้งทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุมัติ

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-23

1. เลือกที่เมนู "ส่งข้อความ"คลิกที่เมนู "ส่งข้อความด่วน" ระบบแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อส่ง SMS

   1.1 กรอกเบอร์ที่ต้องการส่งข้อความ
   1.2 ระบุ ชื่อผู้ส่ง ที่ใช้ส่งข้อความ
   1:3 กรอกข้อความที่ต้อการส่ง
   1.4 กดตรวจสอบคำไม่เหมาะสมก่อนส่ง เมื่อตรวจสอบผ่านจะแสดงปุ่ม "ส่ง"
   1.5 คลิกปุ่ม "ส่ง" เพื่อทำการส่งข้อความ

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-24

2. เลือกที่เมนู "ข้อความ" คลิกที่เมนู "ส่งข้อความจากไฟล์" ระบบแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อส่งข้อความ

   2.1 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ เทมเพลต สำหรับกรอกข้อมูลผู้ติดต่อ
   2.2 กรอกชื่อแคมเปญที่ต้องการสร้าง
   2.3 ระบุ ชื่อผู้ส่ง ที่ใช้ส่งข้อความ
   2.4 คลิกแพื่อกำหนดช่วงเวลาในการส่งข้อความ
   2.5 คลิกปุ่ม "ส่งทันที" เพื่อส่ง ข้อความ ทันที
   2.6 คลิกปุ่ม "อัปโหลดไฟล์" หรือลากไฟล์ที่จะส่งใส่กรอบเพื่อทำการแนบไฟล์
(ไฟล์ที่รองรับ:.csv, txt, .xIs,xlsx )

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-25

  2.7 ระบบแสดงรายชื่อผู้ติดและข้อความจากไฟล์ที่อัปโหลด
  2.8 คลิกเพื่อระบุให้ไฟล์มีส่วนหัวของคอลัมน์หรือไม่
  2.9 เลือกหัวข้อตามหัวข้อของคอลัมน์ หากเป็นเบอร์กดเลือก "เบอร์โทรศัพท์"
  2.10 เลือกหัวข้อตามหัวข้อของคอลัมน์ หากเป็นเนื้อหาในข้อความกดเลือก "ข้อความ"
  2.11 คลิก "ข้อความเนื้อหาไม่เหมือนกันส่งหลายเบอร์" เพื่อส่งข้อความจากไฟล์
  2.12 หรือเลือก "1 ข้อความส่งหลายเบอร์" เพื่อกำหนดข้อความที่ต้องการส่งเอง
  2.13 เสร็จแล้วกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-26

    2.14 ระบบแสดงรายการนำเข้าจากไฟล์
         2.14.1 กดปุ่ม "ส่ง" เพื่อยืนยันการส่ง

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-27

ขั้นตอนการสร้างแคมเปญ (กรณีส่งมากกว่า 1 เบอร์) สามารถเลือกกลุ่มผู้ติดต่อได้ หรืออินพุตเบอร์ด้วยตนเอง โดยเพิ่มเบอร์ผู้ติดต่อคั่นด้วยจุลภาค (,) เพื่อเพิ่มได้อีกเบอร์

3. เลือกที่เมนู "ข้อความ" คลิกที่เมนู "สร้างแคมเปญ" ระบบแสดงหน้าจอสำหรับ

กรอกข้อมูล

         3.1 คลิกแพื่อกำหนดช่วงเวลาในการส่ง SMS
3.2 นำเข้าข้อมูลกรณีมีเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการส่งนอกเหนือจากกลุ่มผู้ติดต่อ สามารถกรอกได้ไม่เกิน 1000 เบอร์โดยใส่ "," เพื่อคั่นระหว่างเบอร์
         3.3 เลือกเทมเพลตข้อความ ที่ต้องการส่ง (รูปแบบข้อความในการส่ง เช่น สวัสดีค่ะ)
         3.4 สามารถเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในข้อมูลผู้ติดต่อ เช่น ต้องการส่งชื่อผู้ติดต่อไปด้วย สามารถเลือก Tag (first_name) เพื่อแสดงชื่อของผู้ติดต่อในข้อความ
          3.5 กรอกข้อความที่ต้องการส่ง
          3.6 ปุ่ม Tracking2Pro สำหรับแนบ Link URL และติดตามสถานะการคลิก (สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Package B ขึ้นไป) สามารถดูคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “การใช้งาน Tracking2Pro”
          3.7 กดตรวจสอบคำไม่เหมาะสมก่อนส่ง เมื่อตรวจสอบผ่านจะแสดงปุ่ม "ส่ง"
          3.8 กดปุ่ม “ส่ง” เพื่อทำการส่ง SMS

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-28
ผู้ใช้งานสามารถขอ "ชื่อผู้ส่ง" ได้สูงสุด 5 ชื่อ

1.เลือกที่เมนู “ตั้งค่า” เลือกเมนู “ชื่อผู้ส่ง”

2.คลิกปุ่ม “ขอชื่อผู้ส่งใหม่”

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-29

          2.1 ชื่อผู้ส่ง หมายถึง ชื่อที่ต้องการใช้ในการส่งข้อความ เช่น ชื่อบริษัท มีความยาวไม่เกิน 11 ตัวอักษร อนุญาต

ให้ใช้เพียงตัวเลข และอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่เท่านั้น

( ชื่อ "ชื่อผู้ส่ง" ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน เลี่ยงการใช้เลขเบิ้ล เช่น 888,168 รวมถึงชื่อต้องมีความสอดคล้องกับ Link Website ที่แนบเข้า ซึ่งต้องสามารถตรวจสอบได้)

         2.2 ประเภทการใช้งาน มี 2 ประเภท

Marketing คือข้อความประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด แจ้งเตือนนัดหมายต่างๆ

         2.3 ตัวอย่างข้อความ กรุณาระบุตัวอย่างข้อความที่ต้องการใช้งาน ควรระบุตัวอย่างข้อความที่ชัดเจนและถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น หากต้องการส่งข้อความประเภท การตลาด ควรระบุข้อความในเชิงการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ หากต้องการส่งข้อความประเภท OTP ควรต้องระบุข้อความที่ใช้เพื่อยืนยันการใช้งานหรือรหัสต่างๆ

        2.4 ประเภทบุคคล มี 2 ประเภท

            -ประเภทบุคคลธรรมดา
            -ประเภทนิติบุคคล

        2.5 ระบุชื่อ - นามสกุลจริง หากเป็นนิติบุคคลกรุณาใช้ชื่อบริษัท

        2.6 ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

        2.7 ระบุชื่อโดเมน หรือ link ของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการยื่นขอ Sender ID

ไม่สามารถใช้ Link Facebook page / Blog Content / Line Add Friend / Link อื่นๆ ที่ไม่
สามารถระบุตัวตน หรือบริษัทของผู้ใช้งาน รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-30

      2.8 อัปโหลดหลักฐานเพื่อยืนยันการขอชื่อผู้ส่งใหม่

         - ลูกค้าบุคคล แนบเอกสารบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนทุกครั้ง
         - ลูกค้านิติบุคคล แนบเอกสารใบจดทะเบียนบริษัทเพื่อยืนยันตัวตนทุกครั้ง


คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-31

     2.9. กดอัพโหลดไฟล์ลงในระบบ (รองรับเฉพาะไฟล์ .pdf , .png , jpeg)

     2.10. กด "บันทึก" ผู้ให้บริการเครือข่ายจะใช้เวลาตรวจสอบ 3-7 วันทำการ
หากเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งผลท่าน ทางอีเมลล์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

สร้าง เทมเพลต SMS เพื่อสามารถนำ เทมเพลต ไปใช้ในการส่ง SMS

1. ผู้ใช้งานเข้าเมนู "การส่ง" เลือกเมนูย่อย "เทมเพลต SMS"

2. ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "เพิ่มใหม่" เพื่อทำการสร้าง เทมเพลต SMS

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-32
3. ระบบแสดงหน้าจอกรอกข้อมูล เทมเพลต

     3.1. ชื่อ
     3.2. แท็กที่มีอยู่ (กรณีที่ต้องการดึงข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลลูกค้า)
     3.3. ข้อความ
     3.4. สถานะ

4. คลิกปุ่ม "บันทึก" เพื่อสร้างเทมเพลต

สามารถสร้างเทมเพลต คือ การสร้างฟอร์มสำหรับการส่งครั้งถัดไป
คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-33

การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อกรณีที่ต้องการส่งข้อความไปยังผู้เป็นกลุ่ม ในครั้งถัดไปสามารถเลือกส่งข้อความจากกลุ่มผู้ติดต่อได้เลย

1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู "รายชื่อผู้ติดต่อ" เลือกเมนูย่อย "กลุ่มผู้ติดต่อ"

2. คลิกปุ่ม "เพิ่มใหม่"

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-34

3. ระบบแสดงหน้าจอเพื่อใส่ชื่อกลุ่มผู้ติดต่อ กรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อทำการเพิ่มกลุ่มผู้ติดต่อ

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-35

4. เมื่อบันทึกเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มผู้ติดต่อและการจัดการข้อมูล

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-36

5. จากข้อ 4. คลิกเครื่องหมาย + ระบบแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มชื่อผู้ติดต่อด้วยตนเอง

         5.1. กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อเพิ่มรายชื่อ

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-37

6. จากข้อ 4 กดที่ ไอคอนดินสอ จากนั้นเลือก แท็บ "การตั้งค่า"

        6.1 ชื่อกลุ่ม : ใส่ชื่อกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการ
        6.2 กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "บันทึก"

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-38

7. แท็บ “ข้อมูลผู้ติดต่อ”

       7.1. คลิกปุ่ม "เพิ่มใหม่" เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อจากไฟล์ (ไฟล์ต้องมีอย่างน้อยสองคอลัมน์ ต้องมีเบอร์ผู้รับ, ต้องกรอก รหัสประเทศ หน้าเบอร์ผู้รับ และ ข้อความเพื่อการนำเข้าที่สำเร็จ) ไฟล์ที่รองรับ: .csv, .txt, .xls, .xlsx

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-39

      7.1.1 คลิกปุ่ม "อัปโหลดไฟล์" เพื่อทำการอัปโหลดข้อมูลจากไฟล์
      7.1.2 ปุ่มดาวน์โหลดสำหรับไฟล์ตัวอย่าง
      7.1.3 ทำการอัปโหลดไฟล์เสร็จ กดปุ่ม "ถัดไป"

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-40

      7.1.4 ระบบแสดงรายชื่อผู้จากกลุ่มผู้ติดต่อที่อัพโหลดจากไฟล์
      7.1.5 เลือก Column ด้านล่างตามหัวข้อของแต่ละแถว
      7.1.6 เสร็จแล้วกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง


8. ระบบแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่นำเข้าจากไฟล์

      8.1 กดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อยืนยัน

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-42

9. ระบบแสดงการนำเข้าผู้ติดต่อจากไฟล์ สำเร็จ

      9.1 กดปุ่ม "เรียบร้อย" เพื่อยืนยัน

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-43

10. ระบบแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่นำเข้าทั้งหมด พร้อมบอกสถานะการใช้งาน

       10.1 สามารถจัดการข้อมูลของผู้ติดต่อได้โดยคลิกที่ไอคอนตรงคอลลัม จัดการ
       10.2 คลิกที่ แท็บ "ประวัติการนำเข้า" เพื่อดูประวัติการนำเข้าผู้ติดต่อ

11. สามารถส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อในรูปแบบไฟล์ได้

คู่มือ isms ส่ง sms ราคา 0.17-44
“ติดจรวจธุรกิจของคุณ ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว”
ช่องทางติดตาม
Mail-ismsicon-isms-footer (6)icon-isms-footer (2)icon-isms-footer (5)
Copyright © 2024 iSMS All rights reserved
chevron-down